รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

OFFICIAL AUCTIONEER FOR
THAILAND 2018 – WORLD STAMP EXHIBITION & 1st THAILAND INTERNATIONAL NUMISMATIC EXPO – TINE 2018

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Royal Paragon Hall, Siam Paragon Shopping Center 5th Floor, Bangkok
ณ. รอยัล พารากอน ฮอลล์ - ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Auction Date: 30th November at 1.00 pm, 1st & 2nd December 2018 at 10.30 am
วันประมูล: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.00น. วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Royal Paragon Hall 1 on 28th November – 2nd December 2018 at 10.00am - 7.30pm
รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1 วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 19.30น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1400 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1400 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Featuring wide range of area over 2,500 lots with starting prices over 50,000,000 THB. (€1,300,000)

Stamps: Featuring large selection of rare postal history, the best assemble of rare error on Battamborgprovinsional issue. King Rama VII Master design of hand painted essay, errors, rare early postmarks, collections, modern full sheets with, wide ranges of basic sets including:- good range of “B” overprints, good ranges of proofs & postal history, excellent selection of 2nd issue provisional surcharges with numerous unlisted errors, imperf and covers etc. Excellent range of Rama IX issues with proofs, specimen, error, imperfs, good ranges of full sheets, large selection of dealer’s lot.

Chinese & Foreign Stamps: Large selection of Chinese stamps Cultural Revolution series and souvenir sheets including several unfolded strips. Large selection of thematic collection and numerous dealer’s lot.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface series with high denomination 1,000Ticals, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefix & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: “Excellent group of very rare early pattern coins, large selection gold & silver coins in high grades, rare King Chulalongkorn medals & decorations. Huge selection of modern coins in sacks and sacks

Chinese & Foreign Banknotes: Large selection of Chinese proofs and colour trial proofs in high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Indonesia, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of World notes Italy, G.B., Belgium etc: Including the reknown Pudsey Bear 5 Pounds note number “6”.

Chinese & Foreign Coins – Medals & Orders: Chinese Imperial and modern coins including major lunar animals gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Indochina. And large selection of world gold coins etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Featuring “THE MUSEUM COLLECTION” excellent selection from one of the finest collection ever assembled, break down in over 150 lots including Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, best group of Jing money ever offer to the public and gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: Rare Benjarong bowls, cups, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, of China blue & white porcelain from all period, large selection of excellent Chinese teapots. Nice Silverware selection.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (PAGE / หน้า 10-98)
Friday 30th November 2018 at 11.30 a.m. / วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร 1-64 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 65-90 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 91-289 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 290-338 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 339-397 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 398-438 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 439-501 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 502-560 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 561-697 Print this section catalogue
SECTION 10 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 698-730 Print this section catalogue
SECTION 11 ARCHIVE PROOFS - SPECIMEN - RELATED DOCUMENTS ปรู๊ฟ - ตัวอย่าง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง 731-841 Print this section catalogue
SECTION 12 STAMP: LOTS / COLLECTION ายการสแตมป์รวม 842-936 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 937-1000  

Session 2: MUSEUM COLLECTION - POD DUANG - ANCIENT MONEY -
ชุดพิพิธภัณฑ์ - พดด้วง - เงินโบราณ (COLOR / หน้าสี MUSEUM 1-MUSEUM 46)
Friday 30th November 2018 at 4.00 p.m. / วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 13 MUSEUM COLLECTION - POD DUANG ชุดพิพิธภัณฑ์ - พดด้วง 1001-1190 Print this section catalogue
SECTION 14 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1191-1315 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1316-2000  

Session 3: P.A.T. CHARITY LOTS- AMULETS - การกุศลเพื่อ ส.ต.ท. - พระเครื่อง (PAGE / หน้า 99-115)
Saturday 1st December 2018 at 0.15 p.m. / วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 12.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 15 CHARITY LOTS - STAMPS & MEDALS การกุศล - แสตมป์ & เหรียญ 2001-2130 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2131-2500  
SECTION 16 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2501-2628 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2629-3000  

Session 4: THAI GOLD COINS - THAI MEDALS & ROYAL DECORATIONS - THAI COINS RAMA III-IX
เหรียญทองคำ
-
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย - เหรียญกษาปณ์ไทย รัชกาลที่ (PAGE / หน้า 116-170)
Saturday 1st December 2018 at 1.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 17 THAI GOLD COIN: RAMA IV - V (1860-1910) เหรียญกษาปณ์ทองคำ .4-ร.5 (พ.ศ.2403-2453) 3001-3011 Print this section catalogue
SECTION 18 THAI GOLD COIN RAMA IX (1947-PRESENT) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3012-3143 Print this section catalogue
SECTION 19 MEDALS: RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5 -ร.8 (พ.ศ.2413-2489) 3144-3201 Print this section catalogue
SECTION 20 MEDALS: RAMA IX (1947-PRESENT) เหรียญที่ระลึก ร.9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3202-3456 Print this section catalogue
SECTION 21 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ .3-ร.8 (พ.ศ.2378-2489) 3457-3653 Print this section catalogue
SECTION 22 COIN: RAMA IX (1947-PRESENT) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3654-3748 Print this section catalogue
SECTION 23 COINS LOTS / COLLECTION รายการเหรียณรวม 3749-3782 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 3783-4000  

Session 5: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - WATCHES -
เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ - นาฬิกา (PAGE / หน้า 171-214)
Sunday 2nd December 2018 at 0.15 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.15 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 24 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 4001-4245 Print this section catalogue
SECTION 25 WATCHES นาฬิกา 4246-4256 Print this section catalogue
SECTION 26 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 4257-4475 Print this section catalogue
SECTION 27 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 4476-4640 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 4641-4700  

Session 6: BUDDHA - CASTING ALLOYS - ARTS - ANTIQUES -
พระพุทธรูป - รูปหล่อ - รูปภาพ - ศิลปวัตถุ (PAGE / หน้า 215-229)
Sunday 2nd December 2018 at 3.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 28 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระเครื่อง และ พระพุทธรูป 4701-4725 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 4726-4800 Print this section catalogue
SECTION 29 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 4801-4891 Print this section catalogue
SECTION 30 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 4892-4980 Print this section catalogue
SECTION 31 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 4981-4987 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 4988-5000  

Session 7: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (COLOR / หน้าสี PLATE 77 - 164)
Sunday 2nd December 2018 at 4.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 32 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 5001-5117 Print this section catalogue
SECTION 33 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 5118-5228 Print this section catalogue
SECTION 34 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 5229-5252 Print this section catalogue
SECTION 35 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 5253-5385 Print this section catalogue
SECTION 36 PROOFS - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ - ธนบัตรตัวอย่าง 5386-5458 Print this section catalogue
SECTION 37 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 5459-5494 Print this section catalogue
SECTION 38 BANKNOTE LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 5495-5523 Print this section catalogue

 

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai