รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3768 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
1893, 1897 & 1899 French Magazine “Le Petit Journal” issued 10 June 1893, 19 September 1897, and 7 May 1899 all in full version with picture in colour of “The events of Siam (the King and the Queen)”, “The hosts of France H.M. Chulalongkorn, king of Siam”, and “Mr. Doumer received by the king of Siam” respectively. Minor fault but still in good condition. (3) 
2436, 2440 & 2442 หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 1893, 19 กันยายน 1897, และ 7 พฤษภาคม 1899 เต็มฉบับ มีภาพสี “เหตุการณ์ของสยาม (กษัตริย์และพระราชินี)”, “ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “มร. Doumer ได้รับการต้อนรับจากกษัตริย์แห่งสยาม” ตามลำดับ มีตำหนิแต่สภาพยังดี (3) 

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Book - Full set of 15 Funeral books of King Rama IX for giving to the guests who attended the Cremation Ceremony on 26 October 2017. Limited to 10,000 books but only 5,000 full sets issued. Good condition. F.(15)
หนังสือ - หนังสือพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 เต็มชุด 15 เล่มที่แจกให้ผู้มาร่วมในพระราชพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ออกจำกัดเพียง 10,000 เล่มแต่ออกเต็มชุดเพียง 5,000 ชุด สภาพดี F.(15)

Auction Result for LOT NO:2:   unsold

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. Souvenir of 2500th Buddhist Anniversary Celebration, text in Thai and English with colour illustrations; and 2. Mourning book of Phra Prichachalerm with article Royal Ceremony and Royal Activities in Royal Ordain, text in Thai with B&W illustrations. Both softbound cover, size 15x22 cm., and 17x24 cm. respectively. Fine. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. ที่ระลึกงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เป็นภาษาไทยและอังกฤษมีภาพสีประกอบ; และ 2. หนังสือที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพพระปรีชาเฉลิม มีบทความเรื่อง พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช เป็นภาษาไทยและภาพประกอบขาวดำ ปกอ่อนทั้งสอง ขนาด 15x22 ซม., และ 17x24 ซม. ตามลำดับ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books painted big book in colour, one without text about a lady and another with text aobut flowers. Size 11x20 cm., thickness 5 cm., all pages continue folded book. Good condition. F.(2)
หนังสือ - หนังสือขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป้นภาพวาด เล่มหนึ่งไม่มีตัวอีกษรเกี่ยวกับหญิงสาว อีกเล่มหนึ่งมีตัวอักษรเกี่ยวกับดอกไม้ ขนาด 11x20 ซม. หนา 5 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดีF.(2)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Book “Chronicle of Rattanakosin King Rama 1” by Chao Phraya Tippakorn Vajiralongkorn Maha Bodhi (Dhamma Bunnag) in the early period of king Rama 1's reign. Contents about was the story of the events from the beginning of the reign of the first appointment of Wang Luang and Wanglang government officials etc. in the early reign of King Rama V. All pages continue folded. Size average 34x11 cm., thickness 2 cm. Good condition. Inspection suggested. F.(1)
หนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1” โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 เป็นการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 1 การแต่งตั้งข้าราชการวังหลวง วังหน้า และวังหลังเป็นต้น ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อย ขนาด 34x11 ซม. หนา 2 ซม. สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Book “Drafted of Law of Three Seals” or “King Rama I's Code of Laws” In 1804 King Rama I ordered to revise the laws used in Ayutthaya period, and had the Scribes to write in 3 copies and stamped by 3 seals Lion (Interior), Kodsasi (Defense) and Bua Kaew (Foreign Affairs) in 1805. All pages continue folded. Size average 35x11 cm., thickness 4 cm. Good condition. Inspection suggested. F.(1)
หนังสือ “กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับรองทรง” หรือ “ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1” รัชกาลที่ 1 โปรดให้ชำระกฎหมายที่ใช้อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2347 แล้วให้อาลักษณ์คัดลอกในปี 2348 จำนวน 3 ชุด แล้วโปรดให้ประทับตรา 3 ดวง คือตราราชสีห์ (มหาดไทย) ตราคชสีห์ (กลาโหม) และตราบัวแก้ว (การต่างประเทศ) ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อย ขนาด 35x11 ซม. หนา 4 ซม. สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Book: Lot of 5 books included Thai Art and History, Buddha inscriptions on Chiang Mai Buddha images, 2505 Guide to Ayutthaya Museum, etc. Softbound cover, size 11x18 cm. - 22x29 cm. Text in Thai with illustrations. Also Newspaper: Lot of 2 volumes The Illustrated London News , volume 1 January to 4th April 1931 and volume 2 11th April to June 1931. New made hardbound cover with gilt title on spine, size 27x38 cm. Text in English with illustrations. Good condition. F.(7)
หนังสือ: กลุ่มหนังสือจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย “คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่”, 2505 คู่มือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ปกอ่อน ขนาด 11x18 ซม. - 22x29 ซม. เป๋นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมี กลุ่มหนังสือพิมพ์รวมเล่ม The Illustrated London News จำนวน 2 เล่ม เล่มที่ 1 เดือนมกราคม ถึง ฉบับวันที่ 4 เมษายน 1931 และเล่มที่ 2 ฉบับวันที่ 11 เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 1931ปกแข็งทำใหม่ สันหนังสือพิมพ์ชื่อเป็นสีทอง ขนาด 27x38 ซม. เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:7:   unsold

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - 1910 Copper advertising Chinese cigarette cards - Pirate. Chinese dragon mirror. (1)
รูปยาซิกาเร็ท - 1910 กระจกเงา กรอบทองแดง โฆษณาบุหรี่ตรา Pirate ของจีน สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - Lot of 4 different Chinese cigarette cards issued in 1910 by “Eagle” British American Tobacco Co., Ltd. Depicting different Chinese Folk Tale. Size 13.5x20.0 cm. Fine. F.(4)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทของจีน 4 ใบภาพแตกต่างกัน ออกในปี 1910 โดยยี่ห้อ “Eagle” British American Tobacco Co., Ltd. เป็นภาพนิทานพื้นบ้านของจีน ขนาด 13.5x20.0 ซม. สภาพดีมาก F.(4)

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Album housed “Adolf Hitler” cigarette cards issued by Cigaretten Bilderdienst. Hardbound cover, size 24x31 cm. 133 pages. Very nice. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้มใส่รูปยาซิกาเร็ท “Adolf Hitler” ออกโดยโรงงาน Cigaretten Bilderdienst ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม. หนา 133 หน้า น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 4600   Approx: € 121  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Album housed “Olympic Games 1936 Band 2” cigarette cards issued by Cigaretten Bilderdienst. Hardbound cover, size 24x31 cm. 165 pages. Very interested. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้มใส่รูปยาซิกาเร็ท “Olympic Games 1936 Band 2” ออกโดยโรงงาน Cigaretten Bilderdienst ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม. หนา 165 หน้า น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Cigarette Cards - Lot of 4 cigarette cards showing “1 Tical”, “Bullet Money”, SIAM 1/4 Tikal”, and “SIAM 1/4 Tikal” issued by F.&J. Smith, Stephen Mitchella &Son, Knapp & Co. respectively. Fine. F.(4)
Cigarette Cards - Lot of 4 cigarette cards showing “1 Tical”, “Bullet Money”, SIAM 1/4 Tikal”, and “SIAM 1/4 Tikal” issued by F.&J. Smith, Stephen Mitchella &Son, Knapp & Co. respectively. Fine. F.(4)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Trading Card - Trading card “COCHINCHINE TONKIN-ANNAM-CAMBODGE” showing map and landmarks. Size 10x7 cm. Fine. F.(1)
Trading Card - Trading card “COCHINCHINE TONKIN-ANNAM-CAMBODGE” showing map and landmarks. Size 10x7 cm. Fine. F.(1)

Auction Result for LOT NO:13:   unsold

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Trading cards - Lot of 6 trading cards No. 314 portrait of King Chulalongkorn distributed by Chocolat Guerin-Boutron of France. Fine. F.(6)
บัตรสินค้า - กลุ่มบัตรสินค้ารวม 6 ใบ หมายเลข 314 เป็นภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกโดย Chocolat Guerin-Boutron ประเทศฝรั่งเศส สภาพดี F.(6)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
French Newspaper “Le Petit Journal” issued 24 June 1906, 14 July 1907 and 31 July 1910 with pictures in colour of “The Cambodia Dance of Nymphes”, “Car Accident in Mongolia/China”, and “Rapids in Mekong” respectively. All nicely housed on sunken card. (3)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2449, 14 กรกฎาคม 2450 และ 31 กรกฎาคม 2453 กรกฎาคม “การเต้นรำของชาวกัมพูชา Nymphes”, “อุบัติเหตุทางรถยนต์ในมองโกเลีย/จีน”, และ “น้ำเชี่ยวในแม่น้ำโขง” ตามลำดับทั้งหมด ติดบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (3)

Auction Result for LOT NO:15:   withdrawn

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Glass Negative : Collection of French traveller regarding Cambodia, Phnom Penh and Angkor Wat dated 1909 totally 122 plates. (122)
ฟิล์มกระจก : ชุดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขมร พนมเปญและนครวัดในปี 1909 รวม 122 แผ่น (122)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Glass Negative : Collection of French traveller regarding Indochina, Yunna, Tonkin, Hanoi, Hue and Siagon dated 1909 totally 223 plates. (223)
ฟิล์มกระจก : ชุดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับอินโดจีน ยูนาน ตังเกี๋ย ฮานอย ฮูและไซ่ง่อนในปี 1909 รวม 223 แผ่น (223)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
Glass Negative : Collection of French traveller regarding Royal Army Exercise, Pitsanulok and Sawnkalok in Rama V's period dated 1909 totally 137 plates. (137)
ฟิล์มกระจก : ชุดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับการซ้อมรบของทหาร พิษณุโลก และสวรรคโลก ในรัชสมัยรัชกาลที่ ปี 1909 รวม 137 แผ่น (137)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 6600   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Group of old Siamese Flag (Elephant) and world flag countries display in frame, size 72x74cm. VF.(1)
กลุ่มธงช้างไทยและธงของประเทศอื่นๆ จัดเรียงในกรอบรูป ขนาด 72x74ซม. VF.(1)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Lot of 37 items of personal crested envelopes and stationaries printed personal emblem included Ror Por (ร พ), Por Sor (ป ศ), Por Por Ror (ป ป ร), and Por Ror (พ ร). Also included 2 covers of Ministry of Wang (Palace) printed red Garuda on flap and Kra Chuang Wang. Fine. F.(37+2)
กลุ่มซองจดหมายและเครื่องเขียนส่วนตัวพิมพ์สัญลักษณ์ รวม 37 รายการ ประกอบด้วย “ร พ”, “ป ศ”, “ป ป ร”, และ “พ ร” นอกจากนี้ยังมีซองกระทรงวังพิมพ์ครุฑและชื่อกระทรวงสีแดงที่ฝาซอง 2 ซอง สภาพดี F.(37+2)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Magazine - Time Magazine Issue April 3, 1950 front cover illustrates the portrait of King Bhumibol and the related article from pages 16-20. Very good condition. Very interesting. (1)
วารสาร - Time Magazine ฉบับ April 3, 1950 ปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หน้า 16-20 สภาพดีมาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 2 Rajburi's maps showing Ban Khay Sai Yok and territory of nearby Kanchanaburi, scale1:100,000 and 1:500,000. respectively. Size 45x56 cm. and 43x53 cm. respectively. Also 2 maps of Nakornchaisi - Rajburi-Nakon Sawan showing B?n Thab Phung and Ban Chein, scale 1:100,00 and size 45x56 cm. respectively. In map showing railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. printed by Thai Royal Thai Survey Department in circa 1930. All individually housed on cardboard size 50x64 cm. Mostly fault at upper left corner and several folds but still in good condition. F.(4)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่จังหวัดราชบุรี 2 แผ่นแสดงบ้านค่ายไทรโยคและขอบเขตติดกับจังหวัดกาญจนบุรี มาตราส่วน 1:100,000 และ 1:500,000. ตามลำดับ ขนาด 45x56 ซม. และ 43x53 ซม. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแผนที่ นครไชยศรี-ราชบุรี-นครสวรรค์ อีก 2 แผ่นแสดงบ้านทับผึ้งและบ้านเชี่ยน มาตราส่วน 1:100,00 และขนาด 45x56 ซม. ตามลำดับ ในแผนที่แสดงทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา พิมพ์โดยกรมแผนที่ ประมาณปี 2470 แต่ละแผ่นปิดบนกระดาษแข็งขนาด 50x64 ซม. ส่วนใหญ่มีตำหนิที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 4 Prachinburi's maps of Ampur Ongkarugse, Ban Sumpunta in Krabinburi, Arunyapratep and Ban Koksoong respectively. Scale 1:500,000 and size 45x55 cm. In map showing railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. printed by Thai Royal Thai Survey Department in circa 1930. Individually housed on cardboard size 50x64 cm. Mostly fault at upper left corner and several folds but still in fine condition. F.(4)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่จังหวัดปราจีนบุรี 4 แผ่นclf'อำเภอองครักษ์, บ้านสำพันตาในอำเภอกบินทร์บุรี, อรัญประเทศ, และบ้านโคกสูง ตามลำดับ มาตราส่วน 1:500,000 และขนาด 45x55 ซม. ในแผนที่แสดงทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา พิมพ์โดยกรมแผนที่ ประมาณปี 2470 แต่ละแผ่นปิดบนกระดาษแข็งขนาด 50x64 ซม. ส่วนใหญ่มีตำหนิที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 5 maps of Nakon Sawan showing Ban Nong Sa, Ban Pluang Song Nang, Ban Kokphra, Khao Luang, and Sanburi. Scale 1:50,00. Size 43x55 cm. In map showing railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. printed by Thai Royal Thai Survey Department in circa 1930. Individually housed on cardboard size 50x64 cm. Only one fault at upper left corner. All several folds but still in good conditiion. F.(5)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 แผ่นแสดงบ้านหนองสระ, บ้านพลวงสองนาง, บ้านโคกพระ, เขาหลวง, และสรรค์บุรี มาตราส่วน1:50,00 ขนาด 43x55 ซม. ในแผนที่แสดงทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา พิมพ์โดยกรมแผนที่ ประมาณปี 2470 แต่ละแผ่นปิดบนกระดาษแข็งขนาด 50x64 ซม. แผ่นหนึ่งมีตำหนิที่มุมบนด้านซ้าย ทั้งหมดมีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 5 maps of Ubon showing Ban Nong Jok, Ban Thung Kun Yai, Panom Dongrak, Ampur Maung Ubon and Moo Ban Borrikun respectively. Size 41x52 cm.- 47x57 cm. In map showing railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. printed by Thai Royal Thai Survey Department in circa 1950. Individually housed on cardboard size 50x64 cm. One fault at upper left corner. One damage. One stained. All several folds but still in fine condition. F.(5)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่จังหวัดอุบล 5 แผ่นแสดงบ้านหนองจอก, บ้านทุ่งขุนใหญ่, พนมดงรัก, อำเภอเมืองอุบล และหมู่บ้านบริคัน ตามลำดับ ขนาด 41x52 ซม.- 47x57 ซม. ในแผนที่แสดงทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา พิมพ์โดยกรมแผนที่ ประมาณปี 2490 แต่ละแผ่นปิดบนกระดาษแข็งขนาด 50x64 ซม. แผ่นหนึ่งมีตำหนิที่มุมบนด้านซ้าย แผ่นหนึ่งด้านขวาขาดแหว่งหายไป แผ่นหนึ่งเป็นสนิม ทั้งหมดมีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Newspaper: Lot of 2 volumes The Illustrated London News , volume 1 January to 4th April 1931 and volume 2 11th April to June 1931. Lot of 5 books included Thai Art and History, Buddha inscriptions on Chiang Mai Buddha images, 2505 Guide to Ayutthaya Museum. F.(5)
หนังสือพิมพ์: กลุ่มหนังสือพิมพ์รวมเล่ม The Illustrated London News จำนวน 2 เล่ม เล่มที่ 1 เดือนมกราคม ถึง ฉบับวันที่ 4 เมษายน 1931 และเล่มที่ 2 ฉบับวันที่ 11 เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 1931ปกแข็งทำใหม่ กลุ่มหนังสือจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย “คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่”, 2505 คู่มือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา อื่นๆ F.(2)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1578  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Queen Elizabeth II, Prince Philip Duke of Edinburgh and Princess Royal Anne Size 20x17 cm. on cardboard size 26x23 cm. housed in wooden frame size 30x25 cm. On cardboard bearing the signatures of Their Majesties and Princess Anna and dated “1972” in black ink. F.(1)
ภาพถ่าย - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2, เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ และ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี ขนาด 20x17 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 26x23 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 30x25 ซม. บนกระดาษแข็งใต้ภาพมีพระปรมาภิไธยของทั้งสองพระองค์และเจ้าหญิงแอน และลงวันที่ “1972” ด้วยหมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 11 colour photographs of Their Majesties the King Bhumibol and Queen Sirikit and H.R.H. Princess Chulabhorn on their Royal Activities. Size 5”x7”. (11)
พระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พระนางเจ้าสิริกิติ์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ในพระราชกรณียกิจ ขนาด 5”x7” (11)

Auction Result for LOT NO:28:   unsold

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 2 photograph of the eldest son and the second son of King Rama IV which are His late Royal Highness Prince Nooyai Nobhawongse Krom Mun Mahesuar Sirarilas and His late Royal Higness Prince Nooleek Supratith Visnunarth Nithadhorn. Size 5.5x8.3 cm. and 5.9x8.5 cm. respectively mounted on card board size 6.0x10.5 cm. with manuscript on reverse. Also cover addressed to “Honourable Robert Marsham” affixed a stamp-like and crossed by black ink and on reverse bearing several cancellations. Very interesting. Related document also provided. Rare. F.(3)
ภาพถ่าย - ภาพพระฉายาลักษณ์ของพระราชโอรสองค์โตและองค์ที่สองที่สิ้นพระชนม์แล้วของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ภาพ ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ขนาด 5.5x8.3 ซม. และ 5.9x8.5 ซม. ตามลำดับ ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 6.0x10.5 ซม. มีลายมือเขียนที่ด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีซองจดหมายจ่าหน้าถึง “Honourable Robert Marsham” ผนึกคล้ายแสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วยหมึกสีดำและด้านหลังมีตราประจำวันหลายตรา น่าสนใจมาก หายาก ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย F.(3)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 74 colour photograph of mural painting in related to King Rama 1 to King Rama IX. Size 37x20 cm. Very interesting. F.(74)
รูปถ่ายสีจิตรกรรมฝาผนัง ร. 1-9 จำนวน 74 ใบ ที่เกียวกับพรราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ ขนาด 37x20 ซม. น่าสนใจ F.(74)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.R.H. Prince Bhanuransi taken by H.S. Churen Photograghic Studio Singapore, size 6x9.5 cm. mounted on cardboard size 7x10 cm. On reverse bearing studio's rubberstamp in red and “To Nai Shit” in manuscript. Fine. F.(1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายเจ้าฟ้าภาณุรังษี ถ่ายที่ H.S. Churen Photograghic Studio Singapore, ขนาด 6x9.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด 7x10 ซม. ด้านหลังประทับตรายางของสตูดิโอด้วยหมึกสีแดง และลายมือเขียน “To Nai Shit” สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 8500   Approx: € 223  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Rama VI in military attire size 15x20 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหาร ขนาด 15x20 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
1897 Picture postcard “King Chulalongkorn of Siam” locally used in Germany affixed with German's postage stamp 5 pfennig tied by HAMBURG cds dated 3/9/97 and GKUCKSTADT arrival cds dated 4.9.97. Fine. F.(1)
2440 ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ประเทศสยาม” ใช้ภายในเยอรมัน ผนึกแสตมป์เยอรมัน ราคา 5 pfennig ประทับตรา HAMBURG วันที่ 3/9/97 และตรารับ GKUCKSTADT วันที่ 4.9.97 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
1908 Picture postcard “King of Siam taking photograph” locally used in France affixed France's postage stamp 5c. tied by BAMBOUICIET cds dated 12-4-08. Fine. F.(1)
2451 ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายรูป” ใช้ภายในประเทศฝรั่วเศส ผนึกแสตมป์ฝรั่งเศส 5c. ประทับตรา BAMBOUICIET วันที่ 12-4-08 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 15 picture postcards included King Rama V, King Rama VII, Temples, etc. Unused. Mixed condition but still fine. Inspection suggested. F.(15)
ไปรษณีย์บัตรภาพ - กลุ่มไปรษณีย์บัตรภาพ 15 ใบประกอบด้วย ภาพพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 ภาพวัดต่างๆ เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพปะปนกันแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(15)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards bearing the same design “la Poste au Siam” on obverse but different design and colour on reverse. Locally used in France. Fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ด้านหน้ามีภาพเดียวกัน “la Poste au Siam” แต่ด้านหลังแบบและสีแตกต่างกัน ใช้ภายในฝรั่งเศส สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 3 picture postcards included H.R.H. Prince Mahidol of Songkla, King Rama VI in Royal Procession, and Elephant Parade Chiengmai in 1927. Unused. Fine. F.(3)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ, ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมาร์ก และขบวนช้าง เชียงใหม่ ปี 2470 ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 5 picture postcards included “Royal Cremation, Bangkok”, “Chedi”, “A village beggar”, “Siam postage stamps”, and “Coins of Siam (embossed)”. First two used, the rest unused. Also a trading card featuring child stamps elephant issued by La Peptone de viande de la Compagnie Liebig. Fine. F.(6) SOLD AS IS
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 5 ใบ ประกอบด้วย “Royal Cremation, Bangkok”, “Chedi”, “A village beggar”, “Siam postage stamps”, และ “Coins of Siam (ปั้มนูน)” สองใบแรกใช้แล้ว ที่เหลือยังไม่ใช้ นอกจากนี้ยังมีบัตรสินค้าภาพเด็ก แสตมป์ ช้าง ออกโดย La Peptone de viande de la Compagnie Liebig สภาพดี F.(6) SOLD AS IS

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 5 picture postcards included 1. “Wat Prakeo & Sararom Palace - Bangkok”, 2. “H.M. King Rama V and Queen with their children”, 3. “Royal rest house Ban Pa In”, 4. “King Chulalongkorn of Siam”, and 5. “Queen Saovabha Phongsri”. The first 3 postcards taken by J. Antonio. Unused. Mostly fine. F.(5)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 5 ใบ ประกอบด้วย 1. “วัเพระแก้วและวังสราญรมย์ - กรุงเทพฯ”, 2.”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระราชินีและพระราชโอรส”, 3. “พระราชวังบางปะอิน”, 4. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า กษัตริย์ของสยาม”, และ 5. “สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี” ไปรษณียบัตรภาพ 3 แรกถ่ายโดย J. Antonio ยังไม่ใช้ ส่วนใหญ่ สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 8 picture postcards included 1. “Wat Poh Bangkok”, 2. “H.M. King Rama V and Queen with their children”, 3. “Royal summer palace at Ban Pa In”, 4. “Royal Barge”, 5. “Royal rest house Ban Pa In”, 6. “Royal Palace - Bangkok”, 7. “King's Palace”, and 8. “Rice cultivation in Siam”. The first 6 postcards taken by J. Antonio. One used, the rest unused. Mostly fine. Inspection suggested. F.(8)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 8 ใบ ประกอบด้วย 1. “วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ”, 2. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระราชินีและพระราชโอรส”, 3. “พระราชวังฤดูร้อนที่บางปะอิน”, 4. “เรือร่าชพิธี”, 5. พระราชวังบางปะอิน”, 6. “พระบรมมหาราชวัง - กรุงเทพฯ”, 7. “พระราชวัง”, และ 8. “การเพาะปลูกข้าวในสยาม” ไปรษณียบัตรภาพ 6 แรกถ่ายโดย J. Antonio ใบหนึ่งใช้แล้ว ที่เหลือยังไม่ใช้ ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(8)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “H.R.H. Prince Krom Phraya Damrong Rajanubhab visiting Constantinople”. Unused. Spot of stain on reverse but still fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนคอนสแตนติโนเปิล” ยังไม่ใช้ ด้านหลังเป็นสนิมจุดหนึ่งแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “Siam's Hot Steam Locomotive built in 1913 by the Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. George Egestorff, Hannover-Linden”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “หัวรถจักรไอน้ำของสยาม สร้างขึ้นในปี 1913 โดย the Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. George Egestorff, Hannover-Linden” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture postcard “H.M. King Chowfa Maha Vajiravuah of Siam” printed in Britain by Rotary Photo E.C. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธแห่งสยาม” พิมพ์ในอังกฤษโดย Rotary Photo E.C. ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture postcard “Inauguration of the Petchaburi Railway, by H.M.. the King of Siam” by J. Antonio. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ “พิธีเปิดทางรถไฟเพชรบุรี โดยกษัตริย์แห่งสยาม” โดย J. Antonio ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 3700

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Picture postcard “Prince Birabongse Bhanudej” with his handwriting and hand-signed in 1951 all in blue ink. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช” พร้อมด้วยลายพระหัตถ์และลงพระนามด้วยพระองค์เองในปี 1951 ทั้งหมดใช้หมึกสีน้ำเงิน สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture postcard “Queen with children, King with children”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีกับพระราชบุตรธิดา” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Picture postcard: Lot of 6 picture postcards included “H.M. Queen of Siam”, “King and Queen with children”, “Portrait of King Chulalongkorn under the Elephnat Flag”, etc. Five unused and 1 used. According to owner, this lot SOLD AS IS. Inspection suggested. (6)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 6 ใบ ประกอบด้วย “สมเด็จพระราชินีแห่งสยาม”, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีกับพระราชบุตรธิดา”, “พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใต้ธงช้าง”, เป็นต้น ยังไม่ใช้ 5 ใบและใช้แล้ว 1 ใบ เจ้าของขายแบบ SOLD AS IS ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Picture postcards included one from Chiangmai and 3 locally used in Bangkok during 1914-24 affixed single value of Rama V “Garuda” 3st.(#142), Vienna Surcharged 2st. on 14st.(#159), Rama VI “Garuda” 3st.(#200) and Rama VI “Vienna” 2st.(#147) respectively. Aging but still fine. F.(4)
2457-67 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 4 ใบ ส่งจากเชียงใหม่หนึ่งใบและใช้ภายในกรุงเทพฯ 3 แผ่น ในช่วงปี 2457-67 ผนึกแสตมป์ดวงเดียวของชุดครุฑรัชกาลที่ 5 ราคา 3สต.(#142), ชุดเวียนนาแก้ ราคา 2สต. บน 14สต.(#159), ชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6 ราคา 3สต.(#200) และชุดเวียนนา ราคา 2สต.(#147) ตามลำดับ เหลืองเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Print - Colour print of King Rama VI in royal guard attire size 20x26 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์สีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองคื ขนาด 20x26 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:49:   unsold

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1887 Royal Command Rama V promoting the army officer to higher rank dated Sunday the 14th day of waning moon the 4th month of year 1249 corresponding to 11 March 1887. Signed by King Rama V on Coat of Arms's design in colour and embossed paper size 25x38 cm. Three stamps of Seal of Office. Very fine. Very rare and interesting. VF.(1)
2430 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนตำแหน่งข้าราชการทหารบก ลงวันที่ วันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปี จ.ศ. 1249 ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม 2430 มีพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สยามินทร์” บนกระดาษหัวตราแผ่นดินพิมพ์สีและปั้มนูน ขนาด 25x38 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สามตรา มีรอยพับตรงกลางสภาพดีมาก น่าสนใจและหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 14500
Found 3768 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 30th November-2nd December 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price