รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 39 from total of 3768     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 39    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 5 picture postcards included 1. “Wat Prakeo & Sararom Palace - Bangkok”, 2. “H.M. King Rama V and Queen with their children”, 3. “Royal rest house Ban Pa In”, 4. “King Chulalongkorn of Siam”, and 5. “Queen Saovabha Phongsri”. The first 3 postcards taken by J. Antonio. Unused. Mostly fine. F.(5)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 5 ใบ ประกอบด้วย 1. “วัเพระแก้วและวังสราญรมย์ - กรุงเทพฯ”, 2.”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระราชินีและพระราชโอรส”, 3. “พระราชวังบางปะอิน”, 4. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า กษัตริย์ของสยาม”, และ 5. “สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี” ไปรษณียบัตรภาพ 3 แรกถ่ายโดย J. Antonio ยังไม่ใช้ ส่วนใหญ่ สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 10000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 39 from total of 3768    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 30th November-2nd December 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price