รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6 from total of 3768     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Book “Drafted of Law of Three Seals” or “King Rama I's Code of Laws” In 1804 King Rama I ordered to revise the laws used in Ayutthaya period, and had the Scribes to write in 3 copies and stamped by 3 seals Lion (Interior), Kodsasi (Defense) and Bua Kaew (Foreign Affairs) in 1805. All pages continue folded. Size average 35x11 cm., thickness 4 cm. Good condition. Inspection suggested. F.(1)
หนังสือ “กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับรองทรง” หรือ “ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1” รัชกาลที่ 1 โปรดให้ชำระกฎหมายที่ใช้อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2347 แล้วให้อาลักษณ์คัดลอกในปี 2348 จำนวน 3 ชุด แล้วโปรดให้ประทับตรา 3 ดวง คือตราราชสีห์ (มหาดไทย) ตราคชสีห์ (กลาโหม) และตราบัวแก้ว (การต่างประเทศ) ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อย ขนาด 35x11 ซม. หนา 4 ซม. สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 23000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 3768    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 30th November-2nd December 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price