รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 17 from total of 3768     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 17    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Glass Negative : Collection of French traveller regarding Indochina, Yunna, Tonkin, Hanoi, Hue and Siagon dated 1909 totally 223 plates. (223)
ฟิล์มกระจก : ชุดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับอินโดจีน ยูนาน ตังเกี๋ย ฮานอย ฮูและไซ่ง่อนในปี 1909 รวม 223 แผ่น (223)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 11000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 17 from total of 3768    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 30th November-2nd December 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price