รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3768 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1899 Royal Command Rama V promoting the officer to higher rank dated 4 October R.S. 119. Showed the Royal Style and Title “Somdet Phra Poraminthra Maha Chulalongkorn PR.” on Coat of Arms's design paper size 15x20.5 cm. Four stamps of Seal of Office. Very fine. Very rare and interesting for the King's handwritten in fully Royal Style and Title. Cover included. Also a photograph of foreigner navy officer (Andr? du Plessis de Richelieu - Phraya Chonyutyotin) given to the officer named in the Royal Command. VF.(1+1+1)
2442 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 119. มีพระปรมาภิไธย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ ปร.” บนกระดาษพิมพ์รูปตราแผ่นดิน ขนาด 15x20.5 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สี่ สภาพดีมาก น่าสนใจและหายากมากสำหรับพระปรมาภิไธยที่ปรากฏเต็มพระนามอย่างนี้ พร้อมซอง นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายของนายทหารต่างชาติ (อองเดร ดูว์ เปลซี เดอ รีเชอลีเยอ - พระยาชลยุทโยธิน) ที่มอบให้บุคคลที่มีชื่อในพระบรมราชโองการ VF.(1+1+1)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 184  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1900 Certificate of Royal Award of King Rama V bestowing the Royal Decorative Orders to one navy officer the Member (5th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 7 October R.S. 119. Signed by King Rama V. Paper size 25x38 cm. Two horizontal folds. Fine. Cover included. F.(1+1)
2443 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 วิจิตราภรณ์ แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย กระดาษขนาด 25x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย สภาพดี มีซองด้วย F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:52:   unsold

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 184  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1902 Certificate of Royal Award of King Rama V bestowing the Royal Decorative Orders to one civilian the Royal Cypher Medal on 12 May R.S. 121. Signed by King Rama V “Sayammin” Paper size 25x38 cm. printed Coat of Arms on top. Center folded and reinforced on reverse by adhesive tape. Fine. F.(1)
2445 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ร.ศ. 121 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย “สยามินทร์” กระดาษขนาด 25x38 ซม. ตรงกลางด้านบนพิมพ์ตราแผ่นดิน มีรอยพับกลางและปิดเทปที่ด้านหลัง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 184  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1920 Certificate of Royal Award of King Rama VI bestowing the Royal Decorative Orders to one civilian the Member (5th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 1 January B.E. 2462. Signed by King Rama VI. Paper size 25x38 cm. Two horizontal folds of which one reinforced by adhesive tape on right hand side. Fine. Cover included. F.(1+1)
2462 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย กระดาษขนาด 25x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย รอยหนึ่งทางด้านขวาปิดเทปไว้ สภาพดี มีซองด้วย F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1921 Royal Command Rama VI promoting the officer to higher rank dated 25 May B.E. 2464 on design paper size 21x31 cm. printed Garuda in colour and embossed. Signed by King Rama VI. Two stamps of Seal of Office. Two horizontal folds. Very fine. VF.(1)
2464 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 มีพระปรมาภิไธย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 “ราม ปร” บนกระดาษพิมพ์รูปครุฑสีและปั้มนูน ขนาด 21x31 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สองตรา มีรอยพับสองรอย สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1923 Royal Command Rama VI promoting the officer to higher rank dated 28 May B.E. 2466. Showed the Royal Style and Title “Somdet Phra Ramathipbordee Srisintara Maha Vajiravudh PR.” on Garuda's design paper size 21x31 cm. Four stamps of Seal of Office. Very fine. Very rare and interesting for the King's handwritten in fully Royal Style and Title. VF.(1)
2466 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการ เลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 มีพระปรมาภิไธย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 “สมเด็จพระรามธิบดี ศรีสนิรมหาวชิราวุธ ปร” บนกระดาษพิมพ์รูปครุฑ ขนาด 21x31 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สี่ตรา สภาพดีมาก น่าสนใจและหายากมาก สำหรับพระปรมาภิไธยที่ปรากฏเต็มพระนามอย่างนี้ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1926 Royal Command Rama VII promoting the officer to higher rank dated 19 June B.E. 2472. Showed the Royal Style and Title “Somdet Phra Poraminthra Maha Prajadhipok PR.” on Garuda's design paper size 21x31 cm. Four stamps of Seal of Office. Center folded but still very fine. Very rare and interesting for the King's handwritten in fully Royal Style and Title. VF.(1)
2472 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการ เลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 มีพระปรมาภิไธย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 “สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธปก ปร” บนกระดาษพิมพ์รูปครุฑ ขนาด 21x31 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สี่ตรา มีรอยพับตรงกลางแต่สภาพยังดีมาก น่าสนใจและหายากมาก สำหรับพระปรมาภิไธยที่ปรากฏเต็มพระนามอย่างนี้ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1937 Certificate of Royal Award the decoration the Companion (4th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand to one civilian gentleman dated 20 September 1937. Signed by King Rama VIII's Regents and countersigned by Phraya Polpayuhasena, Prime Minister at the time. Paper size 25x38 cm. Two horizontal folds. Fine condition. Very interesting. F.(1) 
2480 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 4 จัตุร์ถาภรณ์ แก่สุภาพบุรุษพลเรือนท่านหนึ่ง ลงวันที่ 20 กันยายน 2480 ลงนามโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของรัชกาลที่ 8 พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย สภาพดี น่าสนใจ F.(1) 

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - An autographed letter signed by H.M. King Prajadhipok to Phraya Bporboonrajsombat dated 17 June 1930. Content about paying 300 Baht for ordination. Paper size 20x25 cm. Signed in Thai read, Prajadhipok Por Ror. Upper left corner with small hole. Triple folded. Very interesting. F(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ลงพระปรมาภิไธยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปก ถึง พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2473 เนื้อหาเกี่ยวให้จ่ายเงิน 300 บาทเพื่อจัดการอุปสมบท ขนาดกระดาษ 20x25 ซม. ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ป.ร. มุมบนด้านซ้ายมีรู มีรอยพับสามรอย น่าสนใจมาก F(1) 

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter signed by H.M. King Bhumibol to Lord Chamberlain dated 14th August 1970. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Upper left corner with small hole. Two folded. Very interesting. F(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ลงพระปรมาภิไธยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ถึง เลขาธิการพระราชวัง ลงวันที่ 14 สิงหคม 2513 เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มุมบนด้านซ้ายมีรู รอยพับ 2 รอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 13000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter signed by H.M. King Bhumibol to Lord Chamberlain dated 13th January 1955. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Upper left corner with small hole. Triple folded. Very interesting. F(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ลงพระปรมาภิไธยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ถึง เลขาธิการพระราชวัง ลงวันที่ 13 มกราคม 2498 เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มุมบนด้านซ้ายมีรู รอยพับ 3 รอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 13000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter signed by H.M. King Prajadhipok to Praya Borbiboonrajsombat dated 11th January 1929. Contents about asking money for spending at Hua Hin Palace. Letter head formula of Royal Command size 8”x13”. Signed in Thai read, Prajadhipok Por Ror. Upper left corner with small hole. Center folded. Very interesting. F(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ลงพระปรมาภิไธยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปก ถึง พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ ลงวันที่ 11 มกราคม 2471 เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ป.ร. มุมบนด้านซ้ายมีรู รอยพับตรงกึ่งกลาง น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 5600   Approx: € 147  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed royal letter dated 12 October R.S. 129 (B.E. 2324, A.D. 1910) of Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajirananavarorasa to Krom Khun King Rama V's Secretary regarding the treatment of the disease of monks. Size 21.3x27.5 cm. with small punching hole on upper left corner. Triple folded. Fine. (1)
ลายพระหัตถ์ - ลายพระหัตถ์ลงพระนามของกรมกรมหลวงวชิรญาณวโรรส ลงวันที่ 12 ตุลาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2324, ค.ศ. 1910) ถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขาของรัชกาลที่ 5 รายงานการรักษาโรคของภิกษุ ขนาด 21.3x27.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ รอยพับ 3 รอย สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:63:   unsold

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Royal Name Card - King Chulalongkorn's name card printed in black and white H.M.'s name, crown emblem and Thai pattern on card size 9x5.5 cm. Very fine. Rare. VF.(1)
นามบัตร - นามบัตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ ขาว-ดำ พระปรมาภิไธย ภาพพระเกี้ยวและลวดลายไทยบนกระดาษขนาด 9x5.5 ซม. สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:64:   unsold

more details

LOT NO: 65    meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax – King’s Monogram Essay”, 1877, Monogram Essay mono-colour in green of King Chulalongkorn in full imperforated sheetlet of 12, ungummed paper, this issue was used for taxing paddy fields, extremely rare in complete sheetlet. VF (12)
ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก” 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 “จ.ป.ร.” สีเขียว ชนิดไม่ปรุรูเต็มแผ่น 12 ดวง บนกระดาษไม่มีกาว อากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นา เต็มแผ่นหายากมากๆ VF (12)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of navy blue colour Tamlung in vertical pair. Unwatermarked papper without gum. Very fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีน้ำเงิน สองดวงคู่แนวตั้ง บนกระดาษไม่มีลายน้ำและม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of orange colour Tamlung in vertical pair. Unwatermarked papper without gum. Very fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีส้ม สองดวงคู่แนวตั้ง บนกระดาษไม่มีลายน้ำและม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 236  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Lot of agriculture tax 1st Issue 179 xFuang values and 94 x Salung in total of 273, orange colour. Unused,unmounted, no gum mostly in multiple. Fine. Low starting price, average only 200 Baht/stamp. F.(273)
อากนค่านาชุดแรก - กลุ่มอากรค่านาชุดแรก ชนิดราคาเฟื้อง จำนวน 179 ดวง และราคาสลึง จำนวน 94 ดวง รวมทั้งสิ้น 273 ดวง สีส้ม ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาว ส่วนใหญ่เป็นบล็อคใหญ่ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำแฉลี่ยดวงละ 200 บาท F.(273)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 14000

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
1911 “Long Green Court Fee” 40b. Totally 14 values. Used still on piece with faults. Inspection suggested. (1pc)
2454 “แสตมป์ฤชากร Long Green” ราคา 40บ. รวม 14 ดวง ใช้แล้วยังติดอยู่บนกระดาษและมีตำหนิ บล็อคใหญ่หายาก ควรตรวจสอบ (1ชิ้น)

Auction Result for LOT NO:69:   unsold

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Court Fee (Long Green) issued in period of 1899-1939 included high value of 80Baht of mono-colour and bi-colour, 30 Baht on 40 Baht mono-colour, and some varieties. Both unused and used and on document. All nicely arranged on 28 album sheets. Good for further build-up. Fine. F.(28)
2442-82 ชุดสะสมเกือบสมบูรณ์ของแสตมป์ฤชากรที่ออกจำหน่ายในช่วงปี 2442-82 ประกอบด้วยแสตมป์ราคาหน้าดวงสูง 80 บาท ทั้งสีเดียวและสองสี ฤชากรแก้ราคา 30 บาท บน 40 บาทสีเดียว และตัวตลกต่างๆ มีทั้งยังไม่ใช้และใช้แล้ว และเอกสาร ทั้งหมดจัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 28 หน้า เหมาะสำหรับการสะสมเพิ่มเติม สภาพดี F.(28)

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 34000

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
”Social Security Revenue” 1955 Die Proof 30b. orange, acutual size centrally on white proof paper size 7.5x7.5cm., design center with three tiered umbrella, below “American Bank Note Company” & above “98142”, the proof mounted on a sunken card woven paper center of large size 22.5x15cm., extremely fresh condition, much desirable item. (1)
อากรประกันสังคม 2498 Die Proof 30บาท สีส้ม ขนาดจริง พิมพ์ตรงกลางของกระดาษปรู๊ฟขาว ขนาด 7.5x7.5ซม. ดวงอากรออกแบบตรงกลางแตรสามชั้นครอบด้วยเจดีย์ ด้านล่างสุดชื่อผู้พิมพ์อักษรเล็ก “American Bank Note Company” บนกระดาษปรู๊ฟหมายเลขงาน “98142” ตัวปรู๊ฟติดบนกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาด 22.5x15ซม. ตรงกลางจมเท่าขนาดของตัวปรู๊ฟ สภาพนอก สีสดมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
”Social Security Revenue” 1955 Die Proof 35b. violet, acutual size centrally on white proof paper size 7.5x6.8cm., design center with three tiered umbrella, below “American Bank Note Company” & above “98143”, the proof mounted on a sunken card woven paper center of large size 22.5x15cm., extremely fresh condition, much desirable item. (1)
อากรประกันสังคม 2498 Die Proof 35บาท สีม่วง ขนาดจริง พิมพ์ตรงกลางของกระดาษปรู๊ฟขาว ขนาด 7.5x6.8ซม. ดวงอากรออกแบบตรงกลางแตรสามชั้นครอบด้วยเจดีย์ ด้านล่างสุดชื่อผู้พิมพ์อักษรเล็ก “American Bank Note Company” บนกระดาษปรู๊ฟหมายเลขงาน “98143” ตัวปรู๊ฟติดบนกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาด 22.5x15ซม. ตรงกลางจมเท่าขนาดของตัวปรู๊ฟ สภาพนอก สีสดมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
”Social Security Revenue” 1955 Die Proof 45b. green, acutual size centrally on white proof paper size 7.5x7.4cm., design center with three tiered umbrella, below “American Bank Note Company” & above “98144”, the proof mounted on a sunken card woven paper center of large size 22.5x15cm., extremely fresh condition, much desirable item. (1)
อากรประกันสังคม 2498 Die Proof 45บาท สีเขียว ขนาดจริง พิมพ์ตรงกลางของกระดาษปรู๊ฟขาว ขนาด 7.5x7.4ซม. ดวงอากรออกแบบตรงกลางแตรสามชั้นครอบด้วยเจดีย์ ด้านล่างสุดชื่อผู้พิมพ์อักษรเล็ก “American Bank Note Company” บนกระดาษปรู๊ฟหมายเลขงาน “98144” ตัวปรู๊ฟติดบนกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาด 22.5x15ซม. ตรงกลางจมเท่าขนาดของตัวปรู๊ฟ สภาพนอก สีสดมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
”Social Security Revenue” 1955 Die Proof 5b. carmine, acutual size centrally on white proof paper size 7.5x7cm., design center with three tiered umbrella, below “American Bank Note Company” & above “98141”, the proof mounted on a sunken card woven paper center of large size 22.5x15cm., extremely fresh condition, much desirable item. (1)
อากรประกันสังคม 2498 Die Proof 5บาท สีแดงเข้ม ขนาดจริง พิมพ์ตรงกลางของกระดาษปรู๊ฟขาว ขนาด 7.5x7ซม. ดวงอากรออกแบบตรงกลางแตรสามชั้นครอบด้วยเจดีย์ ด้านล่างสุดชื่อผู้พิมพ์อักษรเล็ก “American Bank Note Company” บนกระดาษปรู๊ฟหมายเลขงาน “98141” ตัวปรู๊ฟติดบนกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาด 22.5x15ซม. ตรงกลางจมเท่าขนาดของตัวปรู๊ฟ สภาพนอก สีสดมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
”Social Security Revenue” 1955 Master Die Proof in black with denomination tablet blank, acutual size centrally on white proof paper size 7.5x7.5cm., design center with three tiered umbrella, below withoutprinter's name & above “98129”, the proof mounted on a sunken card woven paper center of large size 22.5x15cm., extremely fresh condition, much desirable item. (1)
อากรประกันสังคม 2498 Master Die Proof สีดำ ช่องราคาว่าง ขนาดจริง พิมพ์ตรงกลางของกระดาษปรู๊ฟขาว ขนาด 7.5x7.5ซม. ดวงอากรออกแบบตรงกลางแตรสามชั้นครอบด้วยเจดีย์ ด้านล่างสุดไม่มีชื่อผู้พิมพ์ บนกระดาษปรู๊ฟหมายเลขงาน “98144” ตัวปรู๊ฟติดบนกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาด 22.5x15ซม. ตรงกลางจมเท่าขนาดของตัวปรู๊ฟ สภาพนอก สีสดมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Document - “Foreign Court” affixed with “Long Green Court Fee 1st Issue” mono-colour 40b. and “Erawan” 10b. And pair of 4b. Totally 58 Baht tied by “Department of Land Registration, Ministry of Agriculture” rubbberstamp in red ink dated 10.12.26. Upper left corner missing and fault at lower right corner. Rare. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “ศาลต่างประเทศ” ผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก สีเดียว 40บ. และ “ชุดเอราวัณ” 10บ. และ 4บ. คู่หนึ่ง รวม 58 บาท ประทับด้วยตรายาง “กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตร” ด้วยหมึกสีแดง วันที่ 10.12.26 มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งและมุมล่างด้านขวามีตำหนิ หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:76:   unsold

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Document - “Transfer of Land Ownership” affixed Court Fee 1st Issue 30 Baht on 40 Baht single killer bar and others totally 43 Baht and 36 satang tied by rubberstamp “Department of Land Registration, Ministry of Agriculture” in red ink. Upper left corner missing and minor fault on the right. Also Court Fee First Issue - Provisional Surcharges values Baht 7 different but missing 30Baht on 40 Baht. mounted on exhibit sheet. Rare. Inspection suggested. F.(1+1)
เอกสาร - “หนังสือสัญญาจำนำกรรมสิทธิ์ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ราคา 30 บาท บน 40 บาท เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว และอื่นๆ รวม 43 บาท 36 แสตมป์ ประทับตรายาง”กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตร” ด้วยหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งและด้านขวามีตำหนิ นอกจากนี้ยังมี ชุดชั่วคราวของชุดแรก ราคาบาท 7 ดวงแตกต่างราคากัน ขาดราคา 30 บาท บน 40 บาท หายาก ควรตรวจสอบ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 2 documents included 1. “Inquiry and Land Marking” affixed with Court Fee 1st Issue 5Baht on10Baht bi-colour and others totally 8.06Baht, and 2. “Giving Land Contract” affixed Charity for Health & Education Issue 5b. And 2500th Anniversary of Buddhism Issue 5st. in block of 10 and 50st.x4 totally 7.50Baht. Upper left corner missing. Inspection suggested. F.(2)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 2 ใบ ประกอบด้วย 1. “ใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ราคา 5บาท บน10บาท สองสี และอื่นๆ รวม 8.06 บาท, และ 2. “หนังสือสัญญาให้ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ชุดบำรุงการกุศลสาธารณะและการศึกษา 5 บาท และชุด 25 พุทธศตวรรษ ราคา 5สต. บล็อคสิบ และราคา 50สต.x4 ดวง รวม 7.50 บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(2)

Auction Result for LOT NO:78:   unsold

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 6 memorandums between Thai government and Japanese Officers relating to the construction of railway routes consisting of Bang Pong - Nong Pladuk - Kanchanaburi Route, Kaengkloi-Chai Badan Route including Chumporn in period of 1943-44. Construction plan also included. Very interesting. Good for reference and history lovers. (1 lot)
เอกสาร - เอกสารบันทึกการติดต่อราชการระหว่างรัฐบาลไทยกับทหารญี่ปุ่นจำนวน 6 ฉบับ เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟหลายเส้นทางประกอบด้วย สายบ้านโป่ง - หนองปลาดุก - กาญจนบุรี สายแก่งคอย-ไชยบาดาล รวมทั้งชุมพร ในช่วงปี 2486-87 แบบแปลนของทางญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย น่าสนใจ เหมาะสำหรับอ้างอิงและนักประวัติศาสตร์ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 9 documents included 1. lot of 5 memorandums between Thai government and French officers in Luang Prabang Champasak and Vientiane in 1944 regarding the shortage of rice and asking to buy 500 tons of rice from Chiangrai, etc. and 2. lot of 4 documents in related to Phratabong Province, Siamrap Province and Pibulsongkram Province in 1946 about allowance for holding prisoners, regale allowance for United Nations officers, etc. Very interesting. Good condition. (1 lot)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารจำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย 1. กลุ่มเอกสารบันทึกการเจรจารระหว่างรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในหลวงพระบาง จำปาศักดิ์ และเวียงจันท์จำนวน 5 ฉบับในปี 2487 เกี่ยวกับการขาดแคลนข้าว และขอซื้อข้าวจากเชียงราย 500 ตัน เป็นต้น และ 2. กลุ่มเอกสาร 4 ฉบับที่เกี่ยวกับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมราป และจังหวัดพิบูลสงคราม ในปี 2489 เกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยงกักกันชนชาติศัตรู ค่ารับรองทหารสหประชาชาติ เป็นต้น น่าสนใจ สภาพดี (1 lot)

Auction Result for LOT NO:80:   unsold

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 4500   Approx: € 118  Download Blank POST-BID
Document - Lot of telegrams and documents of “Saharat Thai Derm - Chiang Tung”. Telegrams from Hua Hin to Bangkok included 1. Yellow Siam telegram dated 2/12/81 regarding showing movie King Kong and 2. Green telegram dated 16/1/2500 receiving ackowledgement. Chiang Tung's 10 documents included wages, renting room, travel allowance, etc. Good condition. Inspection suggested. (1 lot)
เอกสาร - กลุ่มโทรเลขและเอกสารของสหรัถไทยเดิม-เชียงตุง โทรเลขส่งจากหัวหินมากรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1. โทรเลขสยามสีเหลืองลงวันที่ 2/12/81 เกี่ยวกับฉายภาพยนตร์เรื่องคิงคอง และ 2. โทรเลขไทยสีเขียวลงวันที่ 16/1/2500 แจ้งว่าของได้รับแล้ว เอกสารเชียงตุงรวม 10 ฉบับ เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น สภาพดี ควรตรวจสอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:81:   unsold

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Document - Sell Land Ownship Contract dated 17 November 1948 mixed franking of Local War Court Fee 80 Baht in pair and multiple other local war stamps in total of 352.12 Baht . Upper left cornew missing and fault at bottom of document but still fine. Rare. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดินลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2491 ผนึกแสตมป์ชุดฤชากรพิมพ์ในประเทศราคา 80 บาทหนึ่งคู่และแสตมป์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 352.12 บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไปและด้านล่างมีตำหนิแต่สภาพยังดีอยู่ หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:82:   unsold

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Document - Transfer Land Ownship Contract dated 21 October 1935 mixed franking of Court Fee (Long Green) bi-colour 80 Baht, Long Green Revalued and Erawan Court Fee in total of 108.24 Baht. Upper left corner missing but still fine. Rare. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาให้กรรมสิทธิ์ที่ดินลงวันที่ 21 ตุลาคม 2478 ผนึกแสตมป์ชุดฤชากร สองสี ราคา 80 Baht, ชุดฤชากรแก้ราคาและชุดเอราวัณ รวมเป็นเงิน 108.24 บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไปแต่สภาพยังดีอยู่ หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Erawan Court Fee issued in period of 1915-40 included very rare seldom 40Baht and 80Baht Giesecke, 80Baht Local War Issue, also 21 Waterlow proofs plus various varieties. Unused and used. All nicely arranged on 24 album sheets. Good for further build-up. Fine. F.(24)
2458-83 ชุดสะสมที่สมบูรณ์ของแสตมป์ฤชากรเอราวัณที่ออกจำหน่ายในช่วงปี2458-83 ประกอบด้วยแสตมป์ที่หายากราคา 40 บาท และ 80 บาท พิมพ์โดยกีเซ็ก ราคา 80 บาทชุดสงครามพิมพ์ในประเทศ ปรู๊ฟ 21 ดวงของ Waterlow และตัวตลกต่างๆ ยังไม่ใช้และใช้แล้ว ทั้งหมดจัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 24 หน้า เหมาะสำหรับการสะสมเพิ่มเติม สภาพดี F.(24)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
Erawan Revenue-Court Fee: 1961, unissued imperforated colour trial proofs with gum on thin paper of 100b.,200b.,300b.& 500b., printed by Bradbury Wilkinson, beautiful fresh colour, very scarce. VF(4)
อากรศาล-ฤชากรช้างสามเศียร 2504, ปรูฟทดลองสี ไม่ปรุรู มีกาว พิมพ์บนกระดาษบางราคา 100บาท 200บาท 300บาทและ 500บาทพิมพ์โดยแบรดบูรี วิลคินสัน ซึ่งราคาเหล่านี้ไม่ได้พิมพ์ออกใช้ สีสวยสดมาก สภาพดีมาก หายากมาก(4)

Auction Result for LOT NO:85:   unsold

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Mixed lot included 1. Muang Uthaithanee Official Land Deed dated 10 June R.S. 108; 2. Documents totally 60 each in the reign of Rama V to Rama IX; 3. Preah Vihear Temple Donation Label - 1b., 5b. (2 different colour shade), and 100b. in block of 4; 4. Post Office Seals in period of Rama V to Rama IX; and 5. Royal Thai Army “SECRET” Active Service in full sheet of 10 totally 5 sheets, Royal Thai Air Force “SECRET” Active Service one full sheet of 10 and one blank sheet. Very interesting. Inspection suggested. F.(1 lot)
ล็อครวม ประกอบด้วย 1. โฉนดตราจองเมืองอุไทยธานี วันที่ 10 มถุนายน ร.ศ. 108; 2. เอกสารต่างๆ รวม 60 รายการในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9; 3. ชุดป้ายผนึกเขาพระวิหาร ราคา 1บ., 5บ. (มี 2 เฉดสีต่างกัน), และ100บ. เป็นบล็อคสี่; 4. ตราผนึกไปรษณีย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9; และ 5. ป้ายราชการลับกองทัพบก เต็มแผ่น 10 ดวง รวม 5 แผ่น, ป้ายรการลับกองทัพอากาศ เต็มแผ่น 10 ดวง และแผ่นเปล่าปรุรูแต่ไม่ได้พิมพ์อะไรหนึ่งแผ่น น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:86:   unsold

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Receipt - 1944 Handwritten Receipt issued by a shop in Chieng Thung Province dated 27 October 44 affixed with Chieng Tung revenue 10 satangs cancelled by signature and handwritten dated 27 OCT 87. Fine but minor fault on top and left edges. Inspection suggested. F.(1)
ใบรับเงิน - 2487 ใบรับเงินเขียนด้วยลายมือของร้านในจังหวัดเชียงตุงวันที่ 27 ตุลาคม 2487 ผนึกอากรแสตมป์เชียงตุงชนิดราคา 10 สตางค์ ฆ่าโดยลายเซ็นต์และเขียนวันที่ 27 ต.ค. 87 สภาพดีแต่ขอบบนและขอบซ้ายมือมีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:87:   unsold

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 473  Download Blank POST-BID
Revenue - 1898 Land and Building Selling Document between British Subject and Siamese Subject registered at H.B.M. Consulate Court in Bangkok No. 10/98 dated 4 July 1898 affixed with 2 of British Consular Service revenue 10 Shillings cancelled by “HER BRITANIC MAJESTY'S CONSULATE COURT AT BANGKOK” handstamp. Two folded paper size 19x30 cm. glued additional paper size 15x21 cm. at the lower. Two holes of 1 cm. diameter on upper left and adhisive tape on the tear fault. Rare. Fine. F.(1)
อากรแสตมป์ - 2441 หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินและตึกระหว่างคนในบังคับอังกฤษและคนในบังคับสยาม ลงทะเบียนที่ H.B.M. Consulate Court ณ กรุงเทพฯ หมายเลข 10/98 วันที่ 4 กรกฎาคม 1898 ผนึกอากรแสตมป์อังกฤษ ชนิดราคา 10 ชิลลิ่ง จำนวน 2 ดวง ฆ่าด้วยตรา “HER BRITANIC MAJESTY'S CONSULATE COURT AT BANGKOK”. กระดาษพับสองทบขนาด 19x30 ซม. และติดกระดาษขนาด 15x21 ซม. ที่ด้านล่าง มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. สองรูที่มุมบนด้านซ้ายและรอยที่ขาดปิดเทปสภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:88:   unsold

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Revenue - Lot of 3 revenue stamps included 1. General revenue First Issue revalued 1Baht on Sio (#FG-0103) red, used; 2. Kelantan 8c. Black with red (#FO-1201) unmounted mint; and 3. Kelantan 8c. Blue(#FO-1301) unmounted mint some stained on reverse. All fine. F.(3)
อากรแสตมป์ - กลุ่มอากรแสตมป์ 3 ดวง ประกอบด้วย 1. อากรทั่วไป ชุดแรก เสี้ยวแก้เป็น 1 บาท สีแดง (#FG-0103) ใช้แล้ว; 2. กลันตัน 8c. สีดำกับสีแดง red (#FO-1201) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์; และ 3. กลันตัน 8c. สีฟ้าBlue(#FO-1301) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ด้านหลังมีจุดสนิม ทั้งหมดสภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 90    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Revenue “Musician” 20st. & 25st. Unused reverse error with fully offset, unusal. VF(2)
อากรแสตมป์ ชนิดราคา 20สต.& 25สต. ยังไม่ใช้ ด้านหลังตลกสี offset เต็มมาก VF(2)

Auction Result for LOT NO:90:   unsold

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 28000   Approx: € 736  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour blue, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, few stains. F-VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีฟ้า พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่มสบูรณ์ มีตคราบเหลืองอ่อนๆ F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 39000

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 28000   Approx: € 736  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour grey, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, light hinged, large jumbo margins all round, reverse center thinning still very rare, F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีเทา พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หลังบาง หายากมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.M. King Chulalongkorn”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 43000

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “Queen Consort Sunandha”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 60000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
1880 “Royal Family” local Palace issue 1att sepia showing the portrait of Crown Prince Vajirunahit (the first Crown Prince of Siam), locally printed on ungummed thick paper & perforated, the issue exclusively used by the family within the palace, stained, rare. F.(1)
2423 “แสตมป์ในวัง” ชนิดราคา 1 อัฐ สีซีเปีย ภาพมงกุฎราชกุมารวชิรุณหิศ พิมพ์ในประเทศบนกระดาษหนา ไม่มีกาว ปรุรูสำหรับใช้ภายในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น เป็นสนิม หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis - The First Crown Prince of Siam”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains & short perfs. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง ฟันสั้นเล็กน้อย สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Prince Tribejrudhamrong”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 49000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 789  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Princess Bahurada Manimaya”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 48000

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Prince Siriraj Kakudhabhanda”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains & some short perfs. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง ฟันสั้น สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 100    meaning meaning
Starting: THB 80000   Approx: € 2105  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok “ B “ overprinted on Strait Settlement , Crown CA watermark, 2 cents, rose, (# B14), unlisted error surcharged being doubled(SG15b listed at 2,750 Pounds) lightly mounted mint, very fresh colour, original gum with a slightly horizontal creased. F-VF(1) photo copies of DAVID BRANDON's expert committee #40379 dated 5/5/2010 & PAT 023/2001
2426 แสตมป์ตัวแก้ “B” พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ CA ราคา 2 cents สีแดงชมพู (# B14) ยังไม่ใช้ ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ำ สภาพดีมาก สีสด กาวเดิม มีฮิ้นบาง มีรอยพับบางๆแนวนอน หายากมากๆ F-VF(1) มาพร้อมกับสำเนาใบรับรอง DAVID BRANDON #40379 ลงวันที่5/5/2010 และ สตท 023/2001

Auction Result for LOT NO:100:   unsold
Found 3768 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 30th November-2nd December 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price